İPEKBEY MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ - MEKANİK TESİSAT PROJELENDİRME - TAAHHÜT

E-Posta Adresimiz info@ipekbey.com

Telefon Numaramız 0326 614 40 07

Doğalgaz Projelendirme

Ana Sayfa » HİZMETLER » Doğalgaz Projelendirme

Aynı gün içerisinde firmamızın yetkili Makine Mühendisleri ve teknikerleri ücretsiz keşif için projenin çizileceği meskene gelir ve keşif yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında proje çizilir.

PROJELENDİRME

Yüksek mühendislik tecrübemizin verdiği bilgiler kapsamında yapmayı planladığımız bütün projelerin karanlık noktalarını, kırılma süreçlerini en iyi şekilde hesaplamaktayız. En ince ayrıntısına kadar incelenen projeler sonunda zaman çizelgesine oturtturulmakta projenin bitmesi için gereken adımlar uygulanmaya başlanır. Bu kapsamda işler en doğru şekilde teslim edilmektedir. Daha önce yapmış olduğumuz işlerin de tecrübesini kullanmamız bize elimizdeki projenin tam zamanında ve nasıl biteceğini en iyi şekilde göstermektedir. Alınan işlerin sorunsuz bir şekilde bitmesini sağlamaktadır. Hatta bir çok projemiz termin süresinde tamamlama imkanı bulmaktadır.

İPEKBEY Mühendislik olarak projelendirmesini yapmış olduğumuz işler;

  • Doğalgaz Sistemleri
  • Havalandırma Sistemleri
  • Yangın Sistemleri
  • Soğutma Sistemleri
  • Havuz ve Mekanik Tesisatların projelendirilmesi

Doğalgaz Sistemleri

Doğalgaz tesisatlarının Projelendirilmesi işlemi tesisat yapılmadan önce İPEKBEY  Mühendislik yetkili mühendisleri tarafından çizilen Projenin Doğal gaz dağıtım firmasına onay merkezinden onaylatılması işlemidir.

Doğalgaz tesisatlarının projelendirilmesi gereken durumlar;
1- Yeni Tesisat Çekilmesi
2- Yeni Doğalgazla çalışan cihaz alınması ve tesisata eklenmesi
3- Tesisatın herhangi bir sebeple tadilat yapılması.
4- Tesisatın proje yapıldıktan sonra kullanılmadan 10 yılı geçmesi gibi durumlarda tekrar proje çizilmesi
gerekmektedir. Yetkili Firmalar tarafından yapılmayan hiç bir tesisatı kabul etmemekte ve gerekirse yerinde demontaj ve montaj yaptırmaktadır.

Projelendirme ve Gaz Açma

Eğer doğal gaz aboneliğiniz (servis hattı bağlantı) yoksa öncelikle yapmanız gereken Doğalgaz dağıtım ana firma’dan aboneliğinizi gerçekleştirmektir. Abone işlemlerinden sonra yetkili firmamızca projeniz çizilip Doğalgaz dağıtım firmasına onaylatılır ve tesisatınızın bina, daire veya iş yerinizde uygulaması yapılır. Bu işlemlerden sonra yetkili firmamız sizin adınıza gaz açma randevunuzu alır. Firmamız, alınan doğal gaz sayacını takıp gerekli testleri yapar. Randevu günü firmamızın mühendisi ve doğalgaz firması yetkilisi ile gazınız kullanıma açılır.

Havalandırma Sistemleri

İPEKBEY Mühendislik olarak İyi bir havalandırma sistemini kurmak için ortamda bulunan kötü havayı dışarı atarak temiz havayı içeri almayı hedeflemekteyiz. Ortamın havasını değiştirmek maksadıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araç ve cihazlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınmasını sağlıyoruz. Hazır flanşlı havalandırma kanalı, alüminyum hava kanal sistemi, flexible hava kanal sistemi, spiro yuvarlak hava kanal sistemi, oval hava kanal sistemi kullandığımız yöntemlerin başında gelmektedir. Bu yöntemlerin imalatında sızdırmazlık ve kaliteye özen gösteriyoruz. Sistemi destekleyecek cihazların seçimini ve basınç kayıplarının hesaplanmasını yine proje departmanımız gerçekleştirmektedir.

Yangın Sistemleri

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı : 2009/15316

Madde 4: Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin bu Yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.

İPEKBEY Mühendislik ekibi olarak, Mekanik Yangın Söndürme Tesisat Projesi, alanında uzman mühendislerimizce projelendirmesi yapılan işler Mühendisler odası onaylı olarak hayata geçirilmektedir.

Soğutma Sistemleri

Havuz ve Mekanik Tesisatların projelendirilmesi

Havuzların kullanım amacına göre sınıflandırılması ile birlikte, havuzların insan sağlığını tehdit etmeyecek çok iyi kalitede su bulundurması ve can emniyeti bakımından tehlike arz etmeyecek hale getirilmesi için gerekli olan mekanik tesisat projeleri havuz taahhüdünün çok önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle havuz projesi yapılırken havuz mekanik elektrik tesisatı incelikleri çok kapsamlı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Havuzların sınıflandırılması mekanik elektrik tesisat projelerinin oluşturulmasında büyük önem taşır. Buna göre havuz mekanik elektrik tesisatında bulunması gereken filtreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri hatta su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdivenler, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar da değişiklik göstermektedir. İPEKBEY Mühendislik Havuz Mimari Proje ekibi ile Makine ve Elektrik Mühendislerinden oluşan İPEKBEY Mühendislik Havuz Teknik Proje ekibi, yüzme havuzu tasarım evresinden başlayarak projenin uygulanıp bitimine kadar ortak ve koordine çalışmaktadırlar.

Havuz mekanik elektrik teknik proje kapsamı;
Yüzme Havuzunun çeşidine göre ; (özel havuz, ticari havuz, spa-jakuzi havuzu..vb)

Uygun tesisatların seçilmesi, konumlandırılması, hesaplarının ayrıntılı projelendirilmesi
Havuza uygun doldurma-boşaltma pompaları, dezenfeksiyon için gerekli filtreler ve uygun çap-sayıda boruların seçimi, bağlantıları, kurulum aşamaları, işletim detayları…

Denge Tankının konumlandırılması, kapasitesi ve hacim hesabının belirlenmesi ve son olarak plan ve kesit çizimleri ile projeye yansıtılması.

Boru, filtre ve pompalarda su akış hızlarının hesaplanması,
Havuz Suyunun dezenfeksiyon yöntemi , suyun Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi
Havuzun elektrik tesisat ekipmanlarının seçilmesi (sualtı aydınlatma, kablo, tablo, elektrikli cihazlar..vb), kablo hattının çekilmesi, güç kaynağı desteği, topraklama hattı çekilmesi, tüm motor ve Transformatörlerin kurulumu ve emniyet için sigortaya bağlanması.

  • Arşivler